OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 14.07.2016 16:05:29 

Maďarská vyžla " z Weitovho lomu "

" z Weitovho lomu "

 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Delnö Szecsköréti - Sára, Slovenský šampión krásy

 Ashley z Weitovho lomu -  Slovenský šampión krásy

Darsi z Weitovho lomu 

 

 

 

chovateľská stanica plemena Maďarská vyžla

" z Weitovho lomu "

Prečo chovateľská stanica "z Weitovho lomu"?

   Žijem v Devínskej Novej Vsi od roku 1989 a každodenné prechádzky tunajšou prírodou mi veľmi prirástli k srdcu. Moje dve deti vyrastali práve vo Weitovom lome, odkiaľ je nádherný výhľad na Moravské pole /Rakúsko/, rieku Moravu, sútok Dunaja a Moravy pod Devínskym bralom a pri dobrej viditeľnosti zazriete na oblohe i predhorie Álp.
Weitov lom sa nachádza len 600 m južne od lokality Sandberg, ktorý bol vyhlásený za chránenú krajinnú oblasť.
Weitov lom slúžil v minulosti ako kameňolom a vápenka. Získaný vápenec sa exportoval do Rakúska a Talianska, alebo sa používal na spevňovanie brehov rieky Moravy. Dnes má Weitov lom iné poslanie "chráni najväčšie skvosty našej kvetiny - vstavače /rod Orchis/
a je domovom pre viaceré druhy vtákov.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

e-mail: petrikova.andrea@gmail.com